Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

RAR To ZIP Converter app helps us extract files quickly and not cause your file error.With user-friendly interface, simple and quick to help you extract the files. This Extractor also supports file compression you fast and efficient file management software as well as read the archive. PackRar, UnPackRar,Rar to ZIP RAR Opener works very fast without consuming a lot of memory. Expand your access and save time with this versatile app.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

GalaxyApps

Bản quyền

GalaxyApps 2018-2019 All Rights Reserved.

Được phát triển bởi

GalaxyApps

Ngày phát hành

06/08/2018

Kích thước gần đúng

17,8 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Sử dụng thư viện ảnh
Sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài
Sử dụng thư viện nhạc của bạn
Sử dụng thư viện video của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ RAR To ZIP Converter,Opener


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft