Ứng dụng này có bản dùng thử miễn phí

Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Sometimes you go online and search for data. You download the compressed file format such as .ZIP, .RAR,. and you do not know how to use them. So our RAR to ZIP Converter & Opener is an application that helps you extract files quickly and not cause your file error. Unrar, unzip - Browse, explore folder, file - Edit, delete, share, zip files - View photos, document, pdf RAR Opener works very fast without consuming a lot of memory. Expand your access and save time with this versatile app. Open any RAR file in seconds now.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Fruit Candy

Bản quyền

Fruit Candy 2016-2018. All Rights Reserved.

Ngày phát hành

20/02/2018

Kích thước gần đúng

18,57 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Sử dụng thư viện ảnh
Sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài
Sử dụng thư viện nhạc của bạn
Sử dụng danh bạ của bạn
Sử dụng thư viện video của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ RAR to ZIP Converter & Opener


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft