Miễn phí
Phát các loại phương tiện định rõ bằng phần mở rộng này cho Windows 10.
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Thanks for your interest in the Raw Image Extension. You can acquire the extension to install on your devices but Windows 10 May 2019 Update (version number 1903) is required to install the extension. The Raw Image Extension adds native viewing support for images captured in raw file formats produced by many mid- to high-end digital cameras. By installing the package, you will be able to view thumbnails and metadata of supported raw file formats right in Windows File Explorer or view images in the Photos app. The current version of the extension supports a long list of cameras, however some Raw formats like .CR3 and .GPR are not currently supported. This package is made possible thanks to libraw open source project (http://www.libraw.org). Check out https://www.libraw.org/supported-cameras for a list of supported cameras. Libraw library is licensed under COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE Version 1.0 (CDDL-1.0) PLEASE NOTE – the Raw codec delivered by this extension requires changes to Windows to run. Windows 10 May 2019 Update (version number 1903) or later is required. If you can’t install the extension, your device is running a version of Windows that does not meet the minimum Windows build number required to run the extension. Please consider upgrading your device to the latest version of Windows to install the extension. PLEASE NOTE – the extension is NOT an app – you can’t interact directly with it. It installs an OS codec plugin used by Windows apps including File Explorer and Photos to decode raw images. Please use File Explorer to view thumbnails or Photos app to view your raw images from supported cameras after installing the extension. .

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Microsoft Corporation

Bản quyền

© 2018 Microsoft

Ngày phát hành

03/01/2019

Kích thước gần đúng

2,61 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft