Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

The world`s best snooker and 8 ball pool game on Windows!😎👏🏻 Play with friends! Challenge the world rankings! BEST 3D POOL GAME Powered by our self-developed 3D engine, the most realistic pool game ( a.k.a pocket billiards ) on mobile. With impressive graphics and realistic physics in both 2d and 3d view, Real 3D pool offers you a pool game totally like in the real world, which you’ve never seen from other free pool games. PLAY 8BALL, PLAY 1-ON-1 ONLINE Take on the world in 1-vs-1 matches to earn 💰 and collect items, or enter the arena and take the face-to-face challenge to win 🏆 and honor, win scores and get higher ranking in the Ladder! Come and show off your 💪! PLAY WITH FRINDES Sign in with Facebook account and you’ll be able to challenge your friends anytime, anywhere. JOIN THE CLUB Join one and become a member, or build your own club and recruit, know friends from all over the world and win the club rewards together. SNOOKER AND 9 BALL Not just eight ball, Snooker and 9 ball game are coming soon!

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

1.Fix a network bug.

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

成都羽珀科技有限责任公司

Bản quyền

Feamber Ltd

Ngày phát hành

25/01/2017

Kích thước gần đúng

96,48 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Sòng bạc

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
Truy cập theo lập trình Vật 3D của bạn
Truy cập vào tên người dùng và hình ảnh của Tài khoản của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

中文(中国)
English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Real Pool 3D
Hỗ trợ Real Pool 3D


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft