Ứng dụng này có bản dùng thử miễn phí

Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

You can choose from over 2000 existing colors, and get in the Clipboard ready piece of code in c #: C# definition, SolidColorBrush, definition in XAML, XAML Brush, definition in HTML; or a small picture. Also: gradients, and transformations: Complementary, Triadic, Tetradic, Monochrome, Analogous, SplitComplementary and Square

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Mirosław M. Mączka

Ngày phát hành

03/10/2017

Kích thước gần đúng

17,1 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft