Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá

Mô tả

RealmCraft is a sandbox construction game with 3D procedurally generated world. Create and break apart various kinds of blocks, explore the environment, gather resources, craft weapons, build shelter and take part in combat with dangerous opponents. The game offers two modes – Survival and Creative. In Survival players have to collect resources, construct buildings, fight against enemies, manage hunger and explore the word to survive and prosper. In Creative mode you focus on breaking new grounds of creation by building the most elaborate structures you can dream of. Realmcraft is a game for adults and kids, it will entertain you for a long time and earn an unforgettable experience. • 3D Sandbox construction game; • Huge world to explore; • Craft and destroy everything; • Build your own shelter; • Go deep into the mines; • Gather resources to survive; • Fight your enemies; • Creative mode to set your imagination free.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Tellurion mobile

Ngày phát hành

16/12/2016

Kích thước gần đúng

151,95 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft