Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Red Ball is a classical running and jumping platform game, Red Ball is one of the best running adventure games This is a free game where the little red ball has a mission, he must smash enemies to pass so many threats.. Easy to play, free, and designed for all people who enjoy to play games. Are you willing to help this litlle Ball to avoid dangers and collect stars? Let's Roll, jump, and bounce through more than 82 exciting levels full of adventure Are you ready? well if you are, this is a very easy game to play and free to download. Enjoy the Red Ball Run adventures with the little ball. How to Play: > To move Red Ball character click on right or left UI controls > Press Jump-button to jump We hope all the users have a great time playing this Red Ball adventure platformer game your opinion about this game is really important for us, please leave a review once you could. Thank you beforehand.

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

First version of the game

Tính năng

  • 80 beautiful, well-designed and challening levels
  • Free game without internet
  • 4 different amazing worlds with Jungle, Snow, Desert, and Chocolat world.
  • Amazing gameplay reminding us of retro classic games
  • Easy and free to play
  • A lot of enemies with different difficulties

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

dev sans frantieres

Ngày phát hành

14/11/2018

Kích thước gần đúng

3,42 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft