Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Calculation of the initial setting value (Z-Value, DIN setting) for a ski binding using the weight method (ISO 11088). Body height can be input in centimeters or feet. Body weight can be input in kilograms, pounds, or stones. A customer document with all details can be printed out following a calculation. Note: The calculated Z-Value (DIN Setting) is only an initial setting value for the binding adjustment. The correct setting of ski bindings can only guaranteed with proper testing using a binding inspection device.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

digiCOM IT-Solutions GmbH and Co. KG

Bản quyền

Copyright © 2018, digiCOM IT-Solutions GmbH & Co. KG

Ngày phát hành

14/02/2018

Kích thước gần đúng

29,57 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Thể thao

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web rentmaxx Z-Value
Hỗ trợ rentmaxx Z-Value


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft