Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

RGT is the real cycling experience; a diverse virtual world that has some of the most iconic cycling roads from around the world. Ride at your own pace and explore the stunning scenery, race against others through organized events, customize your avatar with the latest brands and gear. #gobeyond your real cycling experience with the best indoor cycling simulator. RGT Screen is a companion app to RGT Cycling app. Download RGT Cycling today from Google Play Store and the App store to create your account and start riding. RGT Screen will show you the virtual world on your Ipad, Apple Tv, Mac and Windows PC. After you pair your RGT Screen app with RGT Cycling app, you will be able to (with input from your compatible power, heart rate and cadence sensors) select famous roads to ride on, and race other cyclist from around the world! Don't forget to email our support team for feedback or feature requests at support@roadgrandtours.com

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Road Grand Tours Inc

Bản quyền

RoadGrandTours Inc.

Được phát triển bởi

RoadGrandTours Inc.

Ngày phát hành

08/12/2018

Kích thước gần đúng

1,5 GB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Thể thao

Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web RGT Screen
Hỗ trợ RGT Screen


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft