21.900,00 ₫Cung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
21.900,00 ₫+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Play this exciting music game with cute R-chan! Three way of operating method supported:touch screen, keyboard with mouse, joystick. There are various awesome original music in this game. 21 free songs included at beginning! Permanently Update! Future updates not only include song pack, but also new simulation content and new mode.

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

1.7.3 - 06.05.2019 1.Improved touch accuracy 2.Fixed bug when touch curved track with no action 3.Fixed bug that local ranking board doesn't display well 4.Fixed bug that next level won't unlocked 1.7.2 - 06.03.2019 1.Lower down difficulty of Hex mode 2.Recode touch screen note judgement system 3.Updated touch screen replay format 4.Add more accuracy data to ranking board 5.Add local ranking and local replay 6.Add touch effect for touch screen 7.Fixed can't restart in game feature 1.7.0 - 05.30.2019 1.Lower down pure ranking board unlock condition. 2.Big optimized select song performance. 3.Remake all hit effect. 4.Add replay feature, now all record on the ranking board can be watch by others. 5.Changes default UI to select song ui, also, you can change default ui to room in room settings. 6.Fixed one latency setting bug. 7.Optimized touch experience for touch screen 8.Add pre judge effect to Hex mode. 9.Remove bad keysound for some beatmaps. 10.Add one new free bundled song-一秩思归 11.Fixed bug when using xbox360 controller the B button will trigger back button feature

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Extra Dimension

Bản quyền

Copyright ©2019 ExtraDimension software Co., Ltd. All Right Reserved

Được phát triển bởi

Extra Dimension

Ngày phát hành

02/03/2019

Kích thước gần đúng

440,12 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
日本語 (日本)
中文(中国)
中文(台灣)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft