Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

The Ricoh Driver Utility offers a pleasant printing experience on Windows 8.1 and newer Windows operating systems. This utility enhances the features and usability of printer drivers that are included in the operating system and improves the experience of using full-featured printer drivers available on the Ricoh website. Note: This is a companion app that requires a V4 Printer driver.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Ricoh Company, Ltd.

Bản quyền

Portion Copyright (C) 2017 Ricoh Company, Ltd. All rights reserved.

Được phát triển bởi

Ricoh Company, Ltd.

Ngày phát hành

28/10/2016

Kích thước gần đúng

3,88 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft