Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá

Mô tả

Get ready for some flippin' action! Perform insane stunts while you cruise through the never-ending world of Rider! Grab your motorcycle and start flipping like a maniac! ◉ Collect 15 Awesome Bikes ◉ Unlock 5 Themes ◉ Compare your high score with players worldwide ◉ Make insane stunts! Download now and push your skills to the limit in Rider!

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

First version: - Added 15 new bikes - Added 05 new themes

Tính năng

  • Awesome Bikes
  • Awesome Themes
  • Rider
  • Flipping
  • Motorcycle

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

HutApps

Bản quyền

HutApps Studio

Được phát triển bởi

Hutapps studio

Ngày phát hành

21/07/2017

Kích thước gần đúng

70,72 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Rider !
Hỗ trợ Rider !

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft