Miễn phí
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Watch over your home from your Windows 10 device with Ring’s Wi-Fi connected Video Doorbells and Security Cameras. Ring connects to your Wi-Fi network and sends you instant alerts when people press your Doorbell or trigger the built-in motion sensors. When you answer the alert, you can see, hear and speak to anyone on your property from your Windows 10 device. All Ring Video Doorbells and Security Cameras stream live HD video and two-way audio straight to your Windows 10 device. Ring devices also feature advanced motion detection, so you can focus on the most important areas of your home. And with a free 30-day trial of Ring Video Recording, you can save, review and share all your Ring videos at anytime with anyone. Whether you’re on vacation halfway around the world, or just too busy with the kids upstairs, Ring lets you watch over your home from anywhere. Because with Ring, you’re always home.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Ring.com

Bản quyền

© Bot Home Automation, Inc.

Ngày phát hành

23/09/2015

Kích thước gần đúng

78,74 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Sử dụng micrô của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Sử dụng dịch vụ thoại qua IP (VoIP) của thiết bị của bạn
Sử dụng thư viện video của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft