Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

IMPORTANT: This application is NOT a document viewer! It requires connectivity to a RMS Rendering Server running in your corporate network. Please read the requirements section below. RMS Viewer enables Windows RT Clients to consume Microsoft Windows Rights Management protected documents recieved by mail or any other application. DETAILS: Windows Information Rights Management protects typical office documents using strong encryption and allows the use of these documents only on dedicated enrolled Microsoft Windows Machines. But because of the nature of these documents it is critical for a corporation to enable its employees to consume the documents also on corporate enabled mobile devices like Smartphones or Tablets to be able to be informed in time when travelling. The RMS Viewer App registers itself to the file types available for RMS and when rights management protection is detected, the mobile app sends the protected document to a RMS Rendering server hosted in the corporate network. The RMS Rendering Server will decrypt and convert the document if the user has permissions to view the document. The converted document will be received by the mobile app and displayed within an app viewer, which will not allow to print or forward the protected document. Documents can be stored on the device with strong encryption, in order to be viewed later even when offline. REQUIREMENTS: * glueckkanja.com RMS Rendering Server deployed in the corporate network * Microsoft Active Directory Rights Management Services (AD RMS) server * Microsoft Windows RT or Microsoft Windows 8

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Glück & Kanja Consulting A.G.

Bản quyền

Copyright © Glueck & Kanja Consulting AG

Được phát triển bởi

Glück & Kanja Consulting A.G.

Ngày phát hành

07/12/2012

Kích thước gần đúng

1002,35 KB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 12 tuổi trở lên

Danh mục

Bảo mật

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web RMS Viewer
Hỗ trợ RMS Viewer


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft