Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Only support ASUS ROG laptops with 4 zone or 7 zone RGB Keyboard, and MUST run with Aura Service. (Which be download on ASUS support site.) For support model list please refer the "ASUS AURA website - Laptops" (G703 series exclude) https://www.asus.com/campaign/aura/us/index.html ASUS ROG Aura Core lets you program different color and customize the lighting effects for each region on the RGB keyboard. Note: * Effects vary by model. * To check whether your product supports the AURA synchronization function, please refer to the product official website and check for the "AURA SYNC" Logo.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

ASUSTeK COMPUTER INC.

Bản quyền

? ASUSTek Computer Inc. All rights reserved.

Ngày phát hành

23/05/2017

Kích thước gần đúng

31,18 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web ROG Aura Core
Hỗ trợ ROG Aura Core


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft