Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

ROG GameVisual is based on Splendid structure provide gamers a different visual experience with fine-tuned color management for each type of games. *NOTE: Only support ASUS ROG laptop products, support list please refer below: GL503GE/GL703GE/GX501GI/GL703GS/GL703GM/GM501GS/GM501GM/GU501GM/GL504GS/GL504GM/G703GI/G703GS

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

ASUSTeK COMPUTER INC.

Ngày phát hành

12/04/2018

Kích thước gần đúng

39,83 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ ROG GameVisual


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft