Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Ready to solve challenging puzzles? An extremely difficult puzzle game, need clever people to Roll and Save the Stack Ball 😎😘 Are you ready to save the ball? Roll & Save the Ball© will stay classy, yet challenging. Roll the ball is Slide or drag tiles to make a path. It will unroll ball to the red goal block, but you can't slide iron block. Are you ready to play? Download and start solving puzzles now! Unblock legend game - Unblock ball Puzzle ★★★★★ Roll the Ball is FUN and challenging! Let's see you find how to get the ball roll through the board. This is an extremely addictive intellectual game, inspired by famous titles unblock me and unroll me free, this game will let you no spare time but keep digging to it! The rule is quite simple: you have to unblock the slots in order to roll the ball to the goal like letting a car rolling free to the parking slot! This is one of a king of puzzle games, very simple and vert addictive slide puzzle game with tons of fun! ◉ Roll the Ball helps you relieve stress ◉ Roll the Ball helps you improve your brain ◉ Roll the hat Ball is the relaxing fun you need ◉ Roll that Ball is the only game thats also a brain workout ◉ Play before you go to sleep and you will improve your verbal skills for the next day ◉ Its fun and good for you! Go ahead! Slide, unblock and make the ball roll to goal. Download and play your new free game "Rol The Ball" on Windows Store ! Let's get ready to roll&save the ball RIGHT NOW! 🤘🤘

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Kings Epic RPG Games Ltd.

Ngày phát hành

12/07/2019

Kích thước gần đúng

21,98 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft