Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá

Mô tả

Puzzle game with one finger control. Easy to play, hard to master. Features unlimited gameplay. Build your newest addiction!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

kuduwa

Ngày phát hành

01/10/2016

Kích thước gần đúng

31,19 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Tự đóng cửa sổ của riêng họ và hoãn đóng ứng dụng của họ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft