Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Roxanne is a program for management dental clinic.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Anton Onyshchenko

Ngày phát hành

09/01/2019

Kích thước gần đúng

44,8 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Y tế

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
Khám phá và khởi chạy ứng dụng trên các thiết bị khác mà bạn đã đăng nhập

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

Русский (Россия)
English (United States)
Українська (Україна)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft