Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

RSA SecurID® for Windows Hello lets you easily and securely sign into your PC with your RSA SecurID Authenticate for Android device. Install the app on your Windows 10 PC and follow the instructions to connect your mobile device to your PC.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

RSA Security LLC

Ngày phát hành

13/10/2017

Kích thước gần đúng

29,48 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Bảo mật

Ứng dụng này có thể

Giao tiếp với thiết bị Bluetooth đã được ghép nối
bluetooth.genericAttributeProfile
Truy cập kết nối Internet của bạn
secondaryAuthenticationFactor

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
日本語 (日本)
Português (Brasil)
中文(中国)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft