Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Rugby Six Nations delivers the most accurate chance your country has of winning their next game! Using a combination of historical results, fancy formulas and updated with a host of form modifiers, Rugby Six Nations will crunch the numbers and tell you what's going to happen. - What is the chance of Wales winning at Twickenham? - How about France vs England in the last 3 years? - Ireland are down 5 against Scotland with 20 minutes to go – what are the realtime-odds of a come back? Including options for head to head, real-time updates and home and away, Rugby Six Nations will get you the best result from the pub, couch or game itself! Download today.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Starsoft Limited

Bản quyền

Copyright © 2012 Starsoft Limited

Được phát triển bởi

Starsoft Limited

Ngày phát hành

12/10/2012

Kích thước gần đúng

120,86 KB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Thể thao

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Rugby Six Nations
Hỗ trợ Rugby Six Nations


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft