Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

RUSSIA 2016 SCHEDULE shows date and time of games in YOUR local time. Provides you with results of played matches updated every minute. Shows list of upcoming matches, tables, venues and brackets. Modern design. Easy to use. Enjoy!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Pastusiak

Ngày phát hành

06/06/2018

Kích thước gần đúng

11,68 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Thể thao

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Russia 2018 Schedule


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft