Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

S/MIME Reader allows you to decrypt and read S/MIME encrypted emails (.p7m). The private keys are imported into the app. You can import several keys from diffrent certificate files. This enables you to use more than one email addresses or to import historic certificates.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Martin Bauer

Được phát triển bởi

Martin Bauer

Ngày phát hành

17/02/2016

Kích thước gần đúng

20,78 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web S/MIME Reader
Hỗ trợ S/MIME Reader


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft