Ứng dụng này có bản dùng thử miễn phí

Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Samsung Knox Manage facilitates enterprise mobility management in enterprise. Samsung Knox Manage is a cloud-based EMM solution Knox manage manages device features suitable to business purpose, and is intended to provide complete and full Knox feature support over time. Samsung Knox Manage enables enterprises to: - Support all of Samsung enterprise products: Android phones/tablets, Tizen wearables, Windows 10 2-in-1 - Manage more features for Samsung devices compared to partner EMM solutions - Support other Knox solutions : Knox Workspace, E-FOTA

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Samsung SDS

Bản quyền

SAMSUNG SDS Co.,LTD

Ngày phát hành

06/02/2018

Kích thước gần đúng

23,89 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
Sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài
userNotificationListener

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft