Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

The all-in-one scanner solution for windows 10! Archive all your documents on disc. Powerfull filter options: You can search not only in the properties of the scanned documents (like description or keywords) but also within the full text of the documents thanks to the build-in OCR (optical character recognition) engine. You can switch between AND / OR filtering and even filter by dates. Multiple export functions: Export a scanned document as JPEG, PNG, PFD or MS Word document or simply print it.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

wolfSYS

Bản quyền

Copyright © by wolfSYS.net

Ngày phát hành

05/05/2017

Kích thước gần đúng

41,78 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Sử dụng thư viện ảnh

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Scan Archive
Hỗ trợ Scan Archive


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft