Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Scanner Radio application gives you access to over 5,700+ police, fire/EMS, aviation, rail, marine and amateur radio streams from around the world.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

McKisic Designs LLC

Bản quyền

All rights reserved.

Ngày phát hành

24/08/2016

Kích thước gần đúng

16,42 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
backgroundMediaPlayback

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Scanner Radio
Hỗ trợ Scanner Radio


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft