Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

QR code is a matrix barcode (or two-dimensional code), readable by QR scanners, mobiles phones with cameras and smartphones. The code consists of black modules arranged in a square pattern on white background. The information encoded can be text, URL or other data. Common in Japan, where it was created by Japanese corporation Denso-Wave in 1994, the QR code is one of the most popular types of two-dimensional barcodes. QR is the initialism of Quick Response, as the creator intended the code to allow its contents to be decoded at high speed. 1. Contact Information (adds to address book) 2. Email Address (send email) 3. Geo Location (send location) 4. Phone Number (call) 5. SMS (send SMS) 6. URL (visit URL)

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Dadny Inc

Được phát triển bởi

Dadny Inc

Ngày phát hành

01/02/2013

Kích thước gần đúng

3,18 MB

Xếp hạng độ tuổi

Không được đánh giá


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

Čeština (Česká Republika)
Dansk (Danmark)
Deutsch (Deutschland)
Ελληνικά (Ελλάδα)
English (United Kingdom)
English (United States)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Suomi (Suomi)
Français (France)
Magyar (Magyarország)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Norsk Bokmål (Norge)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Português (Portugal)
Русский (Россия)
Svenska (Sverige)
中文(中国)
中文(台灣)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Scanner


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft