Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

A simple and easy to use sports score clock. Quickly turn your tablet, pc or laptop into a score clock. Keep track of scores and period lengths. Excellent for most major sports football, basketball, rugby, soccer etc.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Educatesoft

Bản quyền

Copyright © 2017, Educatesoft

Ngày phát hành

02/10/2012

Kích thước gần đúng

21,16 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Thể thao

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Sử dụng thư viện ảnh

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Score Clock


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft