Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Please Note: -The app does not support Windows 10 S. -The save function needs to pay $2.99 in the program, thank you for your support. Screen Recorder allows you to record a selected area of your screen, edit and save it as a gif or video. Webcam Recorder allows you to record the webcam, edit and save it as a gif or video. With this powerful tool, you can record anything on the screen including selected areas, applications, active windows, and more. Instructions for use: First, you can select the "Recorder" button in the startup interface to enter the recording interface. Second, Please adjust the area of the screen to be recorded, zoom in, zoom out, move by dragging the border. Third, click the "Record" button in the lower right corner of the interface. Recording begins. Fourth, click “stop” to end the recording and enter the Edit interface.. Fifth, switch to the File menu and select “Save As” to save your file. Support gif or video format. Enjoy professional screen recording on Windows 10!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

winuwp

Ngày phát hành

05/03/2019

Kích thước gần đúng

8,75 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Ảnh & video

Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Sử dụng webcam của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft