Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Rotate the screen of Windows with a single click! This is a simple application that allows you to rotate the screen of Windows without using the system settings or the properties of the graphics card or keyboard shortcuts. Particularly useful for tablets without motion sensor.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Adam Jędrzejewski

Ngày phát hành

01/06/2017

Kích thước gần đúng

2,92 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft