Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Captures a full page screenshot of a web page and saves it to your Pictures folder. I wrote this app because I needed a way to take a full page screenshot of a web page and existing solutions didn't work for me. Exporting to a PDF doesn't always display the content right and the pagination sometimes cuts off important content.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Wild Lion Software

Bản quyền

Copyright © 2015, Wild Lion Software LLC

Được phát triển bởi

Wild Lion Software

Ngày phát hành

23/10/2013

Kích thước gần đúng

18,42 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Sử dụng thư viện ảnh

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Screenshot
Hỗ trợ Screenshot

Điều khoản bổ sung

Chính sách về quyền riêng tư của Screenshot
Điều khoản giao dịch
Điều khoản cấp phép của Screenshot
You can't reverse-engineer the software.

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft