Miễn phí
Đây là phần mở rộng cho Microsoft Edge
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Scroll To Top Button is a browser extension for the Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, and some Chromium-based browsers that allows you to quickly get back to the top and/or bottom of a page. Available customizations -------- - Button mode - Scroll to top only - Flip between top & bottom - Dual arrows - Keyboard only - Scroll up/down speed - Appear distance - Button size - Button design - Not active button opacity - Keyboard shortcuts - Language Privacy -------- This extension does not read, change, store, or transmit any of your personal data (e.g., logins, passwords, messages, contacts) from any of the sites or your computer in absolutely any form.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

PoziWorld

Được phát triển bởi

PoziWorld

Ngày phát hành

11/08/2018

Kích thước gần đúng

996 KB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Xem trang web mà bạn truy cập.
Lưu trữ dữ liệu duyệt web cá nhân trên thiết bị của bạn.

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Čeština (Česká Republika)
Galego (Galego)
Nederlands (Nederland)
Русский (Россия)
中文(中国)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft