Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Simple SCUBA gas manager app to calculate SAC and RMV rates and calculate required gas from RMV. Supports both imperial and metric calculations.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

AndyDragon Software

Bản quyền

Copyright (c) 2013-2014, AndyDragon Software. All Rights Reserved.

Được phát triển bởi

AndyDragon Software

Ngày phát hành

03/10/2013

Kích thước gần đúng

674,68 KB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Thể thao

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Scuba Gas Manager
Hỗ trợ Scuba Gas Manager

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch
Điều khoản cấp phép của Scuba Gas Manager
This software is provided as-is and is useful for gas management planning. Do not use or dive unless properly trained and certified.

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft