Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Generates random passwords that are cryptographically secure, with ease! This is a simple app with a simple purpose and that is to generate passwords that are not easily hacked. Simply set your password options and copy it to the clipboard.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

BlazApps

Bản quyền

Copyright © 2013-2015, BlazApps

Được phát triển bởi

BlazApps

Ngày phát hành

06/07/2015

Kích thước gần đúng

1,84 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Secure Random Password Generator

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft