Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

SecurityCam helps to turn your device into a security surveillance system. It will use your device's camera to scan for movement and when it detects any it will record video for a predefined length of time. The videos are stored within the application for you to review when it is convenient.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Silverdex IT Limited

Bản quyền

Silverdex IT Limited

Được phát triển bởi

Silverdex IT Limited

Ngày phát hành

16/07/2013

Kích thước gần đúng

454,45 KB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng webcam của bạn
Sử dụng micrô của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web SecurityCam
Hỗ trợ SecurityCam


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft