Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Professional serial debugging software. 1. Receive the incoming data from the serial port and display it in the window. 2.The received data display mode can be selected as "string" or "HEX". 3. You can change the string encoding type in the settings. Supports multiple character encoding "ASCII", "GB2312", "UNICODE", "UTF-8", "BIG5", "shift_jis" 4. The serial port baud rate can be selected from 300bps to 1500000bps (hardware support is required for baud rate> 115200). 5. Support custom serial port baud rate. 6. You can enter the string you want to send in the send box and send and send support for "String" or "HEX". 7. Support for extended commands, up to 600 custom commands. 8. Customize the list of commands to combine multiple commands to be sent into a list. Just click once to send, automatically execute the list of the various orders 9. Automatic break frame function, if you receive a time interval between two packets, will be inserted in a packet of data after the line, the next packet data from the new line to facilitate the observation. 10. Waveform display function. Data sent by protocol can be displayed as a waveform. And supports waveform lookback function and screenshot function.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

lingguang

Ngày phát hành

09/02/2017

Kích thước gần đúng

30 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng thiết bị hỗ trợ dịch vụ Giao tiếp trường gần (NFC)
Giao tiếp với thiết bị Bluetooth đã được ghép nối
bluetooth.rfcomm
serialcommunication
Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
日本語 (日本)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft