Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

SHAREit is one of the best apps to transfer files faster through WiFi without any network connection. Share photos, videos, music, documents, and folders with Ease. This is the best Guide For SHAREit and is a unofficial 100 %, this app is just tips and tricks. You may find some information useful here. This is a perfect for beginner and intermediate user. It is a guide for SHAREit

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

13359

Ngày phát hành

20/07/2018

Kích thước gần đúng

1,19 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Giải trí

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft