Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

SHAREit, A fantastic application that can complete transferring files between devices in seconds! Cellular data free! Genuine multi-platform! PS:When transmission via Wi-Fi, transmission speed will be affected by the equipment and the surrounding. -Fantastic · Photos, music and video are easy to share with anyone at any time, brings people together. · Transfer files between phone and computer at any time, transferring is no longer limited. -Cellular data free · Devices could transfer files anytime as long as they are on the same LAN. · Without LAN? Devices could connect to hotspot that are created by one of them, always could transfer files at any time. * Transfer files over hotspots if not using cellular data. * Doesn’t support transfer files over hotspots that are created by Windows Phone. -Multi-platform · SHAREit is compatible with Android, iOS, Mac, Windows and Windows Phone. Share the happiness to the people who are around you at any time. Official Website: http://www.ushareit.com/

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

SHAREit Technologies Co.Ltd

Ngày phát hành

25/09/2014

Kích thước gần đúng

28,5 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Sử dụng webcam của bạn
Sử dụng micrô của bạn
Sử dụng thiết bị hỗ trợ dịch vụ Giao tiếp trường gần (NFC)
radios
Quét và kết nối với mạng Wi-Fi
Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
Sử dụng danh bạ của bạn
Sử dụng thư viện nhạc của bạn
Sử dụng thư viện ảnh
Sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài
Sử dụng thư viện video của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
বাংলা (বাংলাদেশ)
Indonesia (Indonesia)
Русский (Россия)
中文(中国)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web SHARE.it
Hỗ trợ SHARE.it


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft