Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Shoot n Merge 2048fun is free shoot and merge block puzzle game. It's very addictive, where you can play for hours. if you love drag and drop , drag drop puzzle , merge block , slide and merge , so you will definitely love this merge game ! Shoot to merge numbers and get to the 2048 bricks before running out of space. You can even go further and continue the game in endless mode after the 2048 block created. Its combination of 2048, match-3 and shoot bubble game. Shoot n Merge 2048fun is a remix of number merge, bubble shooting and match-3 games You will fall in love with this innovative puzzle game immediately. Shoot n Merge 2048fun comes with spectacular design in wood theme. Once you start, you will not stop playing. Just have a try, you will love it! How to play Shoot n Merge 2048fun • Tap on screen to shoot. • Merge same block in row or column. • Shoot and merge to achieve 2048 and higher no. Download now and have fun with block matching in this Shoot n Merge 2048fun classic board puzzle game!

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

  • Smooth and simple control.
  • Colourful graphics in wood theme.
  • FREE to play
  • Less download size.

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Digital Game Studio

Được phát triển bởi

Digital Game Studio

Ngày phát hành

07/06/2019

Kích thước gần đúng

127,99 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft