Ứng dụng này có bản dùng thử miễn phí

Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Find your Windows product key with ShowKeyPlus. Your product key depends on the type of Windows version you bought: • If you bought Windows from an authorized retailer, the product key will only show as the Installed key. This applies to OEM System Builder keys as well. • If you upgraded Windows, the Original key will be the key installed prior to the upgrade. NB if you upgrade to Windows 10 for free, you'll receive a unique ‘digital entitlement’ instead of a product key. The key displayed will be a generic key in that case. • If you bought a new PC running Windows, the product key will be pre–installed on your PC and the key will be included in the firmware in the case of Windows 8 or 10 - or as an OEM marker, in the case of previous versions. The OEM key will display the key in the case of the former, or whether your PC was built for Windows Vista or Windows 7. • Apart from the key, the associated Edition of each key is displayed below it.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Superfly Inc.

Ngày phát hành

18/07/2018

Kích thước gần đúng

17,8 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Tiện ích & công cụ > Sao lưu & quản lý

Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft