Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Now up to 300% faster! Shredder allows to permanently destroy file contents and wipe previously used storage space, so that secret data can't be restored even by advanced recovery tools. Deleting a file or directory does not remove the contents. Recovery tools can be used to restore the previous content. Shredder8 allows you to destroy the file contents prior to deleting files and directories. Shredder8 also allows you to clean the existing free space of a storage device, where old file content may still exist. You can choose out of a variety of standard cleaning algorithms, like U.S DoD 5220.22-M, British HMG IS5 (Enhanced), Russian GOST P50739-95, German VSITR or just do a quick shred, which should be enough for most SSD based storage devices and USB flash drives.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Apparillos

Bản quyền

Copyright © 2013-2016 Udo Klimaschewski

Ngày phát hành

13/05/2013

Kích thước gần đúng

468 KB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Shredder8
Hỗ trợ Shredder8


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft