Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

This application was developed at the Budapest University of Technology and Economics, Department of Automation and Applied Informatics. Its purpose is to demonstrate the progress of our signature verification research and to allow local testing of different configurations. It comes with a set of built in signature samples, but you can also use it to verify the authenticity of your own signatures. Please, contact us if you plan to use it for any business purposes.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Bence Kovari

Được phát triển bởi

Bence Kovari

Ngày phát hành

30/01/2018

Kích thước gần đúng

1,09 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng webcam của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Sử dụng thư viện ảnh

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft