Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

This is just Blackjack, plain and simple, coded in C#. TODO: - Add support for multiple players - Add snarky dealer responses

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

The start of a new day! This is the initial version of the Blackjack app.

Tính năng

  • Card games, not on motorcycles

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Adam Savard

Ngày phát hành

10/04/2019

Kích thước gần đúng

25,88 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 12 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft