Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Simple FreeCell Solitaire is one of the most popular FreeCell card games and best of all, it's a completely free card game to play. If you love FreeCell solitaire, Klondike solitaire, Spider solitaire, Mahjong, Pyramid solitaire, Tripeaks, or any other Patience card games, don't miss out on the best FreeCell Solitaire! Just give the game a try, and we promise Simple FreeCell Solitaire is the most beautiful and user friendly FreeCell solitaire you've ever played.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Reborn Games

Bản quyền

Copyright @ Reborn Games

Được phát triển bởi

Reborn Games

Ngày phát hành

17/11/2019

Kích thước gần đúng

12,3 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Simple FreeCell Solitaire


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft