Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Simple Video Trim & Merge is an easy-to-use video editing tool to help you split and merge your videos. It supports multiple formats, including AVI, MPEG, WMV, MP4, MP3... To use this app simply: you just have to move the cursor and mark the beginning of the video that you will split.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

bSoft Studio

Bản quyền

bSoft Studio, Ltd.

Được phát triển bởi

bSoft Studio

Ngày phát hành

27/05/2017

Kích thước gần đúng

22,27 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Ảnh & video

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Simple Video Trim & Merge


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft