Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Simplenote is an easy way to keep notes, lists, ideas and more. Your notes stay in sync with all of your devices for free. The Simplenote experience is all about speed and efficiency. Open it, write some thoughts, and you're done. As your collection of notes grows, you can search them instantly and keep them organized with tags and pins. You can also format your notes using Markdown. The best way to learn about Simplenote is to try it. Once you're up and running, visit simplenote.com to download it on other devices and start accessing your notes everywhere.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Automattic

Được phát triển bởi

Automattic

Ngày phát hành

29/03/2018

Kích thước gần đúng

211,78 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft