Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

The Sitecozy broken link checker scans your website and finds malformed, broken, non-functioning URLs of images and internal/external links on web pages. This FREE version is limited to scanning up to 100 links. It automatically follows internal links and visits other internal web pages. The software also checks HTTP mixed content errors when an internal URL protocol on a web page is HTTP and when the main page protocol is HTTPS. Then, It generates a report in real time with the list of error URLs and a clickable link to the webpage where the error has been found. If you click on the link it will open your default browser from where you can check the malfunctioning links. Note that you can scroll horizontally the report when the URLs are very long. At the end of the scanning process, you get the list of image, link and Iframe URLs on your website. You will also see a page of statistics with the list of unique internal and external links, images and Iframe. You can then copy those lists to Excel. In the background, the crawler uses few threads to prevent stressing your web server with overwhelming requests.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

nicolas guerinet

Bản quyền

Copyright 2019 Nicolas Guerinet

Được phát triển bởi

Nicolas Guerinet

Ngày phát hành

12/02/2019

Kích thước gần đúng

274,28 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft