Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

Sketch 360 is a drawing app that helps you create 360 sketches and videos from a single point looking out in all directions. These sketches and videos can then be viewed in VR head-mounted-display, a web browser in a 360 viewer on your own web pages or on sites like Kuula.co, Facebook and YouTube. Sketch the real world - or the virtual: it's useful for VR designers, architects, urban sketchers, or artists: anyone who wants to sketch out an immersive experience. You draw with pens, pencils, and highlighters on a digital canvas using Windows Ink and can see what the end result will look like in 360 while you are drawing it. An equirectangular perspective grid helps you while you draw with a stylus, mouse, or your finger. Embed Images and Videos into sketches that are embedded into the final images and videos. You can adjust their size, position opacity and whether they will be in the final output. If you share your 360 sketches and videos, please tag them with #Sketch360! - NEW tabbed user interface. - NEW 360 sketching view to draw directly on the 360 view. - NEW stencils to help you draw lines on the equirectangular axes. Sketch 360 is a Microsoft Garage Project. The Microsoft Garage is an outlet for experimental projects for you to try. Learn more about The Garage at: http://microsoft.com/garage.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Microsoft Corporation

Bản quyền

Copyright (c) 2018-2020 Microsoft Corporation | Copyright (c) 2018 Michael S. Scherotter

Được phát triển bởi

Michael S. Scherotter

Ngày phát hành

07/11/2018

Kích thước gần đúng

93,26 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
Khám phá và khởi chạy ứng dụng trên các thiết bị khác mà bạn đã đăng nhập

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Sketch 360
Hỗ trợ Sketch 360


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft