Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

SketchPal is a Microsoft Garage app that provides a modern inking experience, combining classic features like layers and custom brushes with new tools like coloring assist, stroke cleanup tools and a reference view. Its simplified user interface is designed for touch and leverages the strengths of Windows and Surface: low pen latency, tilt support, Dial integration, support for multiple screens... It is designed to enable artists to draw on the go; you can start sketching with SketchPal anywhere and then seamlessly continue on another device and/or your preferred painting program pressing a single button.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Microsoft Corporation

Bản quyền

Microsoft Corp

Được phát triển bởi

Arcadio Garcia

Ngày phát hành

05/06/2019

Kích thước gần đúng

34 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng webcam của bạn
Sử dụng micrô của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Khám phá và khởi chạy ứng dụng trên các thiết bị khác mà bạn đã đăng nhập

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web SketchPal
Hỗ trợ SketchPal


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft