Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Play an arcade airplane running game on your win10 Device with Sky Boom Boom. Sky Boom Boom is a free game app for the win10 which lets you try to launch your plane as far as possible while your enemies will try to impede your progress. You will play as a pilot for the Buzz Tech Team, fly your airship, complete with power-ups and weapons, you will have to collect stars along the way and dodge pirate attacks. The game features obtain upgradable pilots each with their own attributes, dodge missiles, cliffs, pirates, and other planes, encounter pirate bosses, and compete with friends through the leaderboards. Download the Sky Boom Boom now and launch your airships through the skies amidst the pirate attacks.

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

- Optimize the user experience.

Tính năng

  • Free Game,Leisure,Recreation

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

西安斗猫网络科技有限公司

Ngày phát hành

08/12/2018

Kích thước gần đúng

192,84 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Chiến lược

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Sky Boom Boom
Hỗ trợ Sky Boom Boom


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft